Coƶperatie Mauritius u.a.

nieuwsbrief 20 februari 2019

 

 

 

        NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP H. MAURITIUS

UITNODIGING ADVENTSVIERING  OP ZONDAG 1 DECEMBER 10:00 UUR 

THEMA: “SOMS BU’J TE BANG”

 

De viering is met medewerking van de midwinterhoornblazers en het koor Mixed Emotions. 

De adventsperiode die op deze zondag begint, worden wel de donkere dagen voor Kerst genoemd. Om de duisternis te verdrijven, laten volgens een oude traditie de midwinterhoorns van zich horen. In de viering ontsteken we de eerste kaars aan van de adventskrans. Hiermee brengen we symbolisch het licht in de kerk om de duisternis te verdrijven. 

Advent is een periode van verwachting en hoop. Wat komt er na de donkere dagen. Het is ook een periode van vol verwachting voorbereiden. Voorbereiden waarop? Een andere weg inslaan, een nieuwe start durven te maken op onze levensweg. Heb vertrouwen horen we in het evangelie.

In deze donkere dagen piekeren we ook meer dan anders. Soms komen dan bange gevoelens in ons op. In onze dagelijkse gesprekken komt het woord “bang” heel dikwijls voor. We zijn bang als we zelf, of iemand in de familie een ongeneeslijke ziekte heeft, bang om alleen achter te blijven, bang voor onze toekomst enz. In deze onzekere tijden is “bang zijn” een probleem van alle dag. 

Bang of bevreesd is al een heel oud thema in de Bijbel. Het komt bijna in 40 hoofdstukken voor. 

Zoals ook in de lezing van deze adventsviering. We horen hierin dat je soms ook te bang kunt zijn. 

Dit was het geval bij Petrus, toen hij in een stormachtige tocht over het meer van Tiberias in Galilea, dacht dat de boot ging zinken. Hij  schreeuwde van angst “Heer red mij”. Jezus riep hem toe, “Ik ben het, wees niet bang!” 

Bang zijn komt in de viering, behalve in de lezing op veel plaatsen terug: in het hardop denken over bang zijn, in gebeden. In de rituelen zoals bij het aansteken van de zeven kaarsen van de Menorah, een joodse kandelaar. In het gedicht van Gerard van Minnen ”Tot de dood je komt halen”, over omkeren of doorgaan. Hierin vinden we inspiratie om onze grenzen te verleggen, de overkant te bereiken, totdat de dood je ooit heeft ingehaald.

Wat zeggen ons in deze tijd die woorden uit de lezing van 2000 jaar geleden. Hoe kunnen wij onze bange gevoelens en angsten verdrijven? Wat kan ons licht brengen in de duisternis. Hoe krijgen wij houvast in ons leven.  Durven we het aan om een begin maken naar een hoopvolle toekomst? 

In de viering gaan we dit thema uitwerken en overdenken.

Ons samenzijn staat in het teken van ontmoeten en verbinden. Van geloof, hoop en omzien naar elkaar. 

Na de kerkdienst kunnen we onder genot van een kopje koffie of thee, met elkaar over dit thema verder doorpraten en natuurlijk over alles wat ons bezig houdt.

Iedereen is van harte welkom. Meer bijzonderheden treft u aan op facebook: Mauritius Geloofsgemeenschap.

 

KERSPAKKETTENACTIE

 

Op donderdag 12 december is de inzameling gepland voor de jaarlijkse kerspakkettenactie van 

16:00 uur-18:00 uur. 

In Silvolde is dit in de Mauritiuskerk en in Varsseveld bij Mevr. Veldkamp, Doetinchemseweg 21.

Het gaat hierbij om levensmiddelen, wasmiddelen, toiletartikelen, iets extra’s voor de feestdagen en dergelijke. 

“Omzien naar elkaar” is een belangrijk thema voor onze geloofsgemeenschap. In onze parochie leven honderden mensen onder de armoedegrens. Vooral gezinnen met kinderen worden hierdoor extra getroffen. Met de komende feestdagen kunnen we  misschien met een kerstpakket het verschil maken.

De diaconie hoopt op u loyale bijdrage. Als u moeilijk ter been bent en toch een pakket wilt geven, bel dan met ons secretariaat:0315-323010.

ROOSTER KERKDIENSTEN ACTIVITEITEN

Hieronder treft het Rooster aan van de vieringen t/m januari 2020

Maandag 23 december                 : 19:00 uur   

               Herder(tjes)tocht Kerstverhaal

Dinsdag 24 december                   : 19:00 uur

               Kerstviering Geschenk uit de hemel

Zondag 5 januari                             : 10:00 uur

               Liturgieviering Driekoningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com