Geloofsgemeenschap H. Mauritius Silvolde

NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP H. MAURITIUS

 

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE

FRANCISKUSVIERING ZONDAG 4 OKTOBER 10:00 UUR

IN DE MAURITIUSKERK SILVOLDE i.v.m. RIVM RICHTLIJNEN

 

Een lange periode van vieringen van de geloofsgemeenschap Mauritius die alleen via de website van Kerkdienstgemist te volgen waren ligt achter ons. Op zondag 4 oktober is er om 10:00 uur in de Mauritiuskerk weer een viering zoals we die als vanouds kennen met voorgangers, rituelen en gebeden. De muziek is met toepasselijke Cd’s in plaats van het koor Mixed Emotions.

 

Richtlijnen RIVM en het kerkprotocol van het bisdom rondom de veiligheid voor gevaar van besmetting van het Coronavirus

De richtlijnen van het RIVM richtlijnen en het kerkprotocol van het bisdom die gelden voor bijeenkomsten in de Kerk wordt strikt gevolgd.

Bij de ingang van de kerk staan in het kerkportaal voldoende ontsmettingsmiddelen om daarmee u handen bij binnenkomst te ontsmetten.

In het kerkportaal staan onze vrijwilligers klaar om u te begroeten. Er liggen lijsten klaar waarop de adresgegevens van u moeten worden vermeld in verband met het eventuele contactonderzoek bij besmetting. Deze lijsten worden na 14 dagen vernietigd.

Er liggen exemplaren klaar: “Protocol voor gelovigen” met informatie over de coronarichtlijnen.

De tekstboekjes liggen op de stoelen.

De viering wordt gehouden in de kerkzaal die een oppervlakte heeft van circa 600 M2 .

Daarvoor is een plan gemaakt voor de plaatsing van stoelen en tafels op de 1,5 meter afstand.

Er wordt rekening mee gehouden dat dit niet geldt voor bezoekers in familieverband.

De vrijwilligers die de bezoekers ontvangen,  begeleiden hen naar de plaats en houden rekening met bezoekers die alleen komen of in familieverband.

Mixed Emotions zal de viering i.v.m. de coronavoorschriften dat het virus zich op deze wijze kan verspreiden, de viering niet muzikaal ondersteunen. Ook zal er om dezelfde redeneren niet gezamenlijk worden gezongen. Piano spelen kan wel. Voor de muzikale ondersteuning wordt gebruik gemaakt van toepasselijke Cd’s . Wel kunnen we samen de gebeden, waar dat gevraagd wordt bidden.

Deze kan niet op normale wijze plaats vinden. Bij de uitgang staat een mandje of collectebus.

Het spijt de locatieraad bijzonder dat er vooralsnog het drinken van koffie of thee en het bijpraten na de viering geen doorgang kan vinden.

Doordat er een plan gevolgd wordt dat  maximaal het besmettingsgevaar op corona tracht te voorkomen, hoopt de geloofsgemeenschap er op dat de trouwe bezoekers hun weg naar onze Mauritiuskerk weer weten te vinden. Ook anderen die geïnteresseerd zijn om deze viering over Franciscus van Assisi bij te wonen, zijn van harte welkom.

 

ANDERE OPZET NIEUWSBRIEF

De inhoud van de Nieuwsbrief heeft een aantal keren een wijziging ondergaan.

In de periode tot aan de coronacrisis bestond de inhoud van de Nieuwsbrief uit circa twee bladzijden. In deze Nieuwsbrief werd een korte toelichting gegeven op de komende viering. Daarna hebben er diverse wijzigingen plaats gevonden, waarbij de laatste wijziging was het opsturen van het gehele kerkboekje.

 

 

Het weer starten van de vieringen in onze kerk, geeft ook de aanleiding naar een nieuwe

opzet te gaan voor de Nieuwsbrief. Hierbij richten wij ons op:

  1. De bezoekers van onze vieringen in de Mauritiuskerk.

Voor deze groep bezoekers geldt weer de oude situatie. Zij vinden het tekstboekje

van de viering op hun stoel.

De Inhoud van de Nieuwbrief bestaat uit een korte toelichting op de viering.

Omdat wij niet weten of zij wel of niet naar de kerk komen zal een compleet tekstboekje via de mail worden meegezonden.

  1. De groep mensen die niet naar de kerk komen en toch de viering willen volgen.

Zij kunnen de viering volgen, hetzij tijdens de tijd dat de viering wordt uitgezonden,  of later willen terug kijken. Zij kunnen dat doen via de website: https://kerkdienstgtemist.nl/stations/531,

Vanaf oktober worden de vieringen via lifestream uitgezonden. Dat wil zeggen dat alle voorgangers en de rituelen ook via beelden worden uitgezonden.

Deze groep mensen heeft het complete tekstboekje al ontvangen en kunnen meelezen als zij de viering via de website willen volgen.

  1. De papieren versie van de Nieuwsbrief en tekstboekje.

Er is ook een groep parochianen die de Nieuwsbrief op papier willen ontvangen.

Deze parochianen ontvangen de Nieuwsbrief in zijn oorspronkelijk vorm. Dat houdt

In een toelichting op de viering van maximaal 2 bladzijden.

Als zij toch het complete tekstboekje willen ontvangen kunnen zij dit telefonisch doen door 0315-323477 te bellen. Dan worden deze boekjes thuis bezorgd.

 

Website facebook.

Volg ons ook op de website www. Marialaetitiaparochie.nl/locatie Silvolde en op facebook: Mauritius geloofsgemeenschap. Uw reacties op deze brief zijn altijd welkom. Mail deze naar: mauritiuskerk@gmail.com.

Volg ons ook op de website www. Marialaetitiaparochie.nl/locatie Silvolde en op facebook: Mauritius geloofsgemeenschap. Uw reacties op deze brief zijn altijd welkom. Mail deze naar: mauritiuskerk@gmail.com.

 

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com