Geloofsgemeenschap Mauritius

foto: Stan Bouman

             

NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP H. MAURITIUS

UITNODIGING

GEBEDSDIENST ASWOENSDAG IN DE MAURITIUSKERK

met als thema: VRUCHTBARE AS

Op Aswoensdag 26 februari is er om 19:00 uur in Silvolde een gebedsdienst in de Maurituskerk met rituelen en symbolen in overvloed. Muzikale medewerking van Rob Simmes als organist.

De gebedsdienst wordt gekenmerkt door het veelvuldig gebruik van rituelen en symbolen, waarbij het verbranden van de zelf meegebrachte palmtakjes tot as centraal staat. Voordat het verbrandingsritueel begint, wordt er verteld over de bijzondere betekenis van de palmtak.

Een palmtak is in de Bijbel een symbool van de overwinning, feest, vreugde en eerbetoon. Denk maar aan de intocht van Jezus in Jeruzalem met Palmzondag. De palmtak is ook een teken van hoop.

Dat horen we in de lezing over het verhaal uit Genesis van de duif in de Ark van Noach die na de zondvloed over een eindeloze watervlakte vloog, maar ‘s avonds terug kwam met een palmtakje in haar bek. Dit was een teken dat het water zakte en de redding nabij was. Groene palmtakjes zijn een teken van hoop op een vruchtbare wereld en symboliseert een toekomst van liefde en vreugde.

Voor dat we de palmtakken gaan verbranden is er een moment van bezinning. Hier stellen we ons

de vraag: Hoe komt het dat de zo hoopvolle groene tak later zo verdord is. Hebben we er wel voldoende aandacht voor gehad. Gaat het misschien ook zo met ons leven. Kan het zijn dat ook onze aandacht op ons leven en de hoop die in ons is te weinig aandacht heeft gehad en enigszins verdord is?

Aswoensdag is het startpunt voor een nieuw begin met meer aandacht voor ons innerlijk leven.

Asverbranding

We verbranden in de viering het takje van vreugde en hoop tot as. Maar ook deze as is nog steeds een teken van hoop, want uit as kan weer iets moois verrijzen. As is vruchtbaar en geeft voeding aan de grond. Zo is ook de veertig dagen tijd voor ons vruchtbaar in onze zoektocht naar inspiratie in onze Bijbelse geloofstraditie op weg naar Pasen. We hopen dat we hierbij de kracht vinden stil te staan bij de diepere betekenis van ons bezig zijn en meer zicht krijgen op de weg die we te gaan hebben.

Om allen te laten deelnemen aan het ritueel van asverbranding zetten we waxinekaarsjes in kruisvorm als kruisverering in een de bak met as. Dat as heel vruchtbaar is gaan we horen in een heel bijzonder en waar gebeurt verhaal. Om dit verhaal dat as vruchtbaar is kracht bij te zetten, planten we bolletjes in de as die met Palmpasen tot bloei moeten komen.

Rituelen kunnen ons, gelovigen en niet gelovigen, nog steeds  behulpzaam zijn bij bepaalde gebeurtenissen en hieraan betekenis geven in ons leven waar we geen woorden voor hebben.

Zij verbinden ons bij vreugde en verdriet met anderen in het heden en verleden en geven ons bezinning en inspiratie. In de kerkdienst hoort u daar nog heel veel meer over.

Kom en ontdek in deze indrukwekkende dienst de beleving en inspiratie van rituelen en symbolen. Meer bijzonderheden staan op facebook: Mauritius Geloofsgemeenschap.

VASTENACTIE: THEMA: WERKEN AAN JE TOEKOMST

In de periode van 26 februari tot en met 12 april wordt de jaarlijkse vastenactie gehouden.

Deze staat in het teken van het beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden zoals Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Met de hulp van de vastenactie willen we dat jonge mensen een beroepsopleiding gaan volgen. Daardoor kunnen zij op eigen benen staan en voor zichzelf, hun familie zorgen en een rol in hun gemeenschap spelen.

Het inzamelen gebeurt via de collecten in de vieringen gedurende de vastentijd en met het rondbrengen en ophalen van de zakjes voor de vastenactie.

WELKOM AAN DE NIEUWE ABONNEES VAN DE NIEUWSBRIEF.

De communicatie met onze parochianen vindt de Locatieraad van onze Geloofsgemeenschap zeer belangrijk. Graag willen zij bereiken dat al onze parochianen goed geïnformeerd en betrokken worden bij onze vele pastorale activiteiten, het hele jaar door. Daarom hebben wij In de brieven van de actie kerkbalans een oproep gedaan om zich aan te melden voor onze Nieuwsbrief.

Momenteel komt de Nieuwsbrief uit een paar dagen voor een viering in onze kerk.

Deze wordt nu al verzonden naar circa 180 emailadressen. Het resultaat van onze oproep was overweldigend. Meer dan 130 parochianen hebben aangegeven de Nieuwsbrief te willen ontvangen.

De locatieraad is blij met dit grote aantal. Het totaal aantal abonnees komt daarmee op meer dan 300. Dit toont aan dat onze geloofsgemeenschap vitaal en levendig is.

Behalve via de Nieuwsbrief kunt u de geloofsgemeenschap ook volgen op facebook: Mauritiusgeloofsgemeenschap.

 

ROOSTER KERKDIENSTEN ACTIVITEITEN

Hieronder treft het Rooster aan van de kerkdiensten t/m maart

Zondag               1 maart        : 10:00 uur Liturgische viering

Help ons te delen

Palmzondag      5 april           : 10:00 uur Liturgische viering

Picknick met God

Goede Vrijdag  10 april         : 19:00 uur Gebedsdienst         

NN

Zaterdag           11 april         : 19:00 uur  Oecumenisch

                                                                     Regenboog

Paasviering met kinderen

Zondag              12 april         : 10:00 uur Liturgische viering

 

Cirkel van het leven

 

Volg ons ook op facebook: Mauritius geloofsgemeenschap.

 

 

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com