Maarten Koudijs

Maarten Koudijs bij Marmelhorstweg 8. Onder de kastanjeboom lagen vijf veldgraven. Vijf Duitse soldaten vonden er hun voorlopige rustplaats. (Foto: Roel Kleinpenning)

Bron: Oude IJsselstreek Vizier 12 maart 2020 Door Marcel van Berkum

Megchelen - Op zaterdag 28 maart is het exact 75 jaar geleden dat Megchelen is bevrijd. Om dit te vieren was er een feestprogramma georganiseerd. Onder meer zou in de Sint-Martinuskerk de presentatie zijn van het boek 'Opdat wij niet vergeten'. Burgemeester Otwin van Dijk zou symbolisch het eerste exemplaar ontvangen van samensteller Maarten Koudijs. 

Vanwege de coronamaatregelen is het feestprogramma afgelast. Het boek, dat tot stand is gekomen met ondersteuning van Stichting De Moezeköttel, kan wel al besteld worden

In verband met de herdenking van de bevrijding waren er de komende maanden allerlei activiteiten gepland. Ook in Oude IJsselstreek. Dan is het geen toeval dat juist nu 'Opdat wij niet vergeten' verschijnt. Het boek vertelt het verhaal van de oorlogsjaren in de voormalige gemeentes Wisch en Gendringen. Megchelen was het eerste dorp boven de grote rivieren in Nederland, dat werd bevrijd. Het is toepasselijk, dat daar de presentatie zou plaatsvinden als onderdeel van een Nederlands-Duits feestprogramma. Maar hiervoor wordt een vervangende datum gezocht.
Amateurhistoricus
Silvoldenaar Koudijs is amateurhistoricus en geldt in de regio als een autoriteit op het gebied van geallieerde vliegtuigcrashes tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jaren geleden stuitte hij bij onderzoek met een metaaldetector op overblijfselen van het vliegtuig dat neerstortte op 13 juni 1943 in Oer, aan de Oude IJssel. De Halifax bommenwerper, die terugkwam van een missie in Duitsland, miste op een haar het dorp Silvolde. Koudijs ging zich verdiepen in de historie van de crash. Hij praatte met ooggetuigen, las de publicaties en dook in de archieven en geallieerde dossiers. Hij sprak ook nabestaanden van de vliegtuigbemanning, ging voor onderzoek naar Engeland en schreef het boekje 'Silvolde aan een ramp ontsnapt – 13-06-1943'. Het was de aanzet tot opsporing van overige geallieerde vliegtuigcrashes in de buurt en zijn contact met stichting De Moezeköttel. Op negen plaatsen zijn inmiddels informatiepanelen geplaatst. Door de samenwerking ontstond 'Oorlog boven Gendringen', een serie van negen films over de crashes, die o.a. voor voorlichting aan scholieren zijn gebruikt. Vincent Weijermars, voormalig voorzitter van De Moezeköttel, zag dat er in de afgelopen jaren zoveel meer informatie was verzameld over het oorlogsverleden van de buurtdorpen en gaf de aanzet tot het boek. Zelf schreef hij ook enkele verhalen. Anderen hebben een bijdrage geleverd, onder wie Gerrit Doornink, die namens Geunhuis Producties tevens de uitgever is. Het fraaie boekwerk is uitermate gedetailleerd en bevat veel afbeeldingen.

Bestellen

Het boek kost € 29,95 en is te bestellen via ownv75@gmail.com. Bij voorinschrijving tot 21 maart 2020: € 24,95. Bestellers ontvangen tevens de filmserie 'Oorlog boven Gendringen' op USB stick.

www.moezekottel.nl

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com