Prins Bernhardstraat 054 zuivelfabriek

Coöp. Stoomzuivelfabriek “De Eendracht”

Zuivelfabriek “De Eendracht”te Silvolde werd gebouwd in 1905. De fabriek bleek al snel uit zijn jasje te groeien, zodat er enkele verbouwingen en verbeteringen plaatsvonden.

Programmaboekje  Harmonie Wisch in Terborg 1927

Een zeer belangrijke verbouwing vond plaats in de jaren dertig. Toen werd ten behoeve van de melkafdeling een nieuw melkuitgiftelokaal gebouwd en het centrifugelokaal werd belangrijk uitgebreid.

Ook de afdeling melkontvangst werd vergroot. Het lokaal werd uitgerust met een hypermoderne rolbaan, een nieuwigheid waarvan Silvolde de primeur genoot.
Na de verbouwing had de fabriek een lengte van ruim 50 meter en een breedte van 31 meter. De fabriek kreeg tevens een geheel nieuwe voorgevel.
Het geheel stond onder architectuur van architect Feenstra uit Arnhem.

  

De Coöp. Zuivelfabriek, is echter al weer verleden tijd. Enkele jaren terug viel de fabriek onder de slopershamer.

 

 

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com