Wandeling Silvolde

Onder constructie

Voorpagina

Wandeling langs buitenkunst en architectuur in Silvolde.

 

 

Juni 2021

Samenstellers: Evelien Jorna, Jan Kolks, Charlotte en Robbie Wolters.

 

 

 

 

 

 

Wandeling Buitenkunst Silvolde

Parkeren kunt u op de Markt in Silvolde. Tegenover de Markt ligt het nieuwe Dorpsplein.

De totale wandeling is 10,4 km en bestaat uit drie aaneengesloten
rondjes die alle drie op het Dorpsplein uitkomen en beginnen.

Tijdens de wandelingen A en B  kunnen kinderen vragen beantwoorden, deze zijn geschikt voor een gezinsuitstapje. Wandeling C gaat buiten het centrum.

Deel A is 1,8 km en gaat via Dorpsplein, Markt, Marktstraat, Paasberglaan, het terrein van de Schuylenburg, Laan van Schuylenburg, Terborgseweg en bij de kruising met de Prins Bernhardstraat komt u weer op het Dorpsplein terug.

Deel B is 2,8 km en gaat via Dorpsplein, Prins Bernhardstraat, Melkweg, Boterweg, Ulftseweg en Kerkenstraat en ook hier eindigen we op het dorpsplein.

Deel C is 5,8 km  via Bontebrug. Deze gaat via het Dorpsplein langs de kerk naar de Kloosterhof; als u het gebouw voorbij bent, gaat u linksaf en onderaan de weg rechtsaf; dan via de Lichtenbergseweg, Lange Dijk, Bontebrug, Ulftseweg, bij de rotonde richting Silvolde de Ulftseweg volgen tot aan het Dorpsplein.

Samenstellers: Evelien Jorna, Jan Kolks, Charlotte en Robbie Wolters.

Er is een mogelijkheid om een rondleiding door Silvolde te volgen,
hiervoor kunt u een mail sturen naar: robbiew52@gmail.com

Uitgave: Silvoldepedia.nl 

Eerste druk: zomer 2021

Druk: Mijnen Media Silvolde

Bij de totstandkoming van deze route is gebruik gemaakt van:

Met het oog op Silvolde

Monumentengids Wisch

 

 

 

 

 

Deel A van de wandeling

 

De wandeling begint naast de R.K. Mauritiuskerk, op het in 2017 gecreëerde dorpsplein.

 

Na de laatste ijstijd sneed de Oude IJssel zich diep in het landschap en de rivierbeddingen kwamen droog te liggen. Het zand werd verstoven tot rivierduinen die zich rond 8000 voor Christus langs de oostzijde van de Oude IJssel vormden.
De kern van Silvolde ligt op zo'n heuvel en is van verre te zien. De structuur van het dorp is aangepast aan de hoogteverschillen en de wegen volgen de hoofdlijnen.
Een deel van de oorspronkelijke heuvels zijn in het verleden afgegraven en als hoogzand verkocht. Er zijn nog zeven heuvelen over: de Lichtenberg, de Galgenberg, de Roomberg, de Plakkenberg, de Sandberg, de Dennenberg en de Kruisberg. 
 


001 Cortenstaal bord

De bouwcommissie voor het centrumplan stond voor een uitdaging om het lege dorpsplein in te vullen. Het monument van de stratenmaker en het hek om de boom ter herinnering aan de verloving van Koningin Juliana en Prins Bernhard pasten niet meer in de invulling van het plein.
Het uitgangspunt voor het plein was vernieuwing met respect voor de geschiedenis en het gebruik van natuurlijke materialen. Tevens moesten de hoogteverschillen opgevangen worden. 
De bouwcommissie kwam tot een gezamenlijk besluit om de zeven heuvelen in cortenstaal uit te beelden.
Het podium is gebouwd door de firma Hoornstra het cortenstaal kwam van de firma Wolbrink in Vorden.
 

 

We steken de Terborgseweg over naar De Markt. 

 


002 Lantaarnpaal

Midden op het Marktplein staat de vrolijke, kleurige lantaarnpaal
van Alexander Schabracq, een kunstenaar uit Amsterdam.
Tom Postma hielp mee met het ontwerp.
De gemeente Oude IJsselstreek kreeg de gietijzeren ornamenten
in 2013 cadeau  van de gemeente Amsterdam.
Loop er eens omheen…..je ziet de 3 xxx: symbolen van Amsterdam,
waar deze lantaarnpalen eerder stonden.
Ze hebben daar 20 jaar op het Damrak en het Rokin gestaan.
Maar in Amsterdam gingen ze alles veranderen en dus……
moest deze kunst weg en dat vonden
de ontwerpers niet zo leuk.
In overleg met Alexander Schabracq zijn de ornamenten 
van verschillende kleuren voorzien.
Ook elders in de gemeente Oude IJsselstreek staan nu deze kleurrijke
lantaarnpalen en ook kleinere “paaltjes” en banken van Scharacq.

Vraag: Hoeveel kleuren heeft de lantaarnpaal?
 

 

Aan het einde van de Markt, voor een wit appartementengebouw Markt 5, gaan we rechtsaf een steegje in en merken hier dat Silvolde inderdaad op heuvelen gebouwd is. Weer komende op de Marktstraat gaan we rechtsaf; gelijk aan de linkerzijde zien we een kunstwerk aan de muur.
 

Muurschilderingen.

In Silvolde is een projectgroep opgericht om het dorp van 10 nieuwe muurschilderingen te voorzien.
22 augustus 2018 verscheen het eerste bericht in het Oude IJsselstreek Vizier met een oproep voor eigenaren van panden waarop een muurschildering mogelijk was, om zich te melden. Verder was de projectgroep op zoek naar schilders die op vrijwillige basis in Silvolde wilden schilderen. 
De laatste van de tien schilderingen staat voor zomer 2021 gepland.
 


003 Buurtpomp
Project: Muren Gluren

Aan de zijgevel van Marktstraat 11 hangt een schildering
gemaakt door Sandra Pothoff in 2020. ​​​
We gaan terug naar het Silvolde van omstreeks 1900.
Er was geen waterleidingnet en in elke buurt stond een handpomp
waar je water kon pompen voor dagelijks gebruik.
Op deze plek heeft vroeger een buurtpomp gestaan
en ook het afgebeelde boerderijtje stond er.

Vraag: Welke dieren zie je op het schilderij?

 


004 Muzikant

Marktstraat 21 is de woning van de familie Buiting.
De liefde voor hout zit in de familie. Het beeldhouwen en
houtsnijden heeft Jan Buiting geleerd van zijn vader.
Jan heeft als hobby houtbewerking en is zeer muzikaal.
Hij begon met het maken van beelden en houtsnijwerk.
Een paar jaar geleden kwam hij nieuwe technieken tegen
waaronder het inlegwerk, maar ook vazen gemaakt van
kleine stukjes massief hout. Een unieke kunstvorm. 

Vraag: Op welk instrument speelt deze muzikant?​​
 

 


005 Boekenkastje

Marktstraat 35. Hier woont de familie Koster die dit kastje beheert.
"Deel jouw eigen boeken met anderen".
 Leen of ruil een boek, maar gewoon een boek meenemen mag ook.

Vraag: Welk boek zou jij wel mee willen nemen?
 

 

 


006 Bank

De bewoners van de Marktstraat vierden burendag.
De straat was afgezet en er stonden tafels en stoelen;
het Oranjefonds zorgde voor een lunch.
De gemeente Oude IJsselstreek plaatste een boomstam met
inkepingen. De buurt zocht tegeltjes bij elkaar en knipte deze in kleine stukjes waarvan het mozaïek op de bank werd gemaakt.

 Vraag: Hoe noemen we die ribbelige buitenkant /bast
van een boomstam? 
 

 


007 Pomphuis

Het pomphuis aan de Marktstraat speelt nog steeds
een rol  bij de afvoer van het regenwater.
Verder is het in gebruik bij de heemkundige
vereniging Old Sillevold. Hier worden
bodemvondsten, in de vorm van metaal, glas- en
aardewerkscherven opgeslagen.

Vraag: hoeveel muuropeningen zijn dichtgemetseld?
 


Rechtdoor richting de zandweg; dit is De Paasberglaan. We passeren een houten slagboom en nemen hierna de tweede afslag die naar de achterkant van het gebouw gaat. Gelijk rechts staat de boom in het grasveld. Klinkerpad volgen langs de achterkant van het gebouw, hier staan meerdere bewegingstoestellen voor de bewoners van de Schuylenburg richting de parkeerplaats en het schoolgebouw.
 


008 Harry Starink-boom

Gelijk rechts naast het klinkerpad staat een eikenboom ter
nagedachtenis aan Harry Starink.
Harry Starink werkte bij de gemeente Wisch en
heeft veel vrijwilligerswerk gedaan.
De gemeente Oude IJsselstreek is op 1 januari 2005 ontstaan
door een gemeentelijke herindeling van de opgeheven
gemeenten Wisch en Gendringen.

Vraag: Hoeveel jaar geleden is 1955?
 


Aangekomen op de parkeerplaats zien we voor ons een schoolgebouw. Voor het schoolgebouw rechtsaf over de parkeerplaats.
 


009 Almende College locatie Isala

Ontworpen door het Delftse architectenburo Mecanoo.
Winnaar Scholenbouwwedstrijd 1996.
Opgenomen in het jaarboek van de Nederlandse Architectuur 1996.
Isala is de oude naam voor de rivier "de IJssel"
Architecte: de nu wereldberoemde Francine Houben .
Het uitgangspunt van onze architecte was om de op het zuiden gelegen lokalen te positioneren langs de Paasberglaan en optimaal gebruik te maken van het  ongekend mooie uitzicht dat hier van nature aanwezig is. Zo’n natuurlijke, rustige en weidse omgeving is maar weinig scholen in Nederland gegeven.
Een rondje om het gebouw geeft de illusie twee gebouwen te bezoeken . Aan de ene kant de zachte kromming, waarbij de vorm aansluiting zoekt bij de natuur en aan de noordzijde een bekleding van gesinterde baksteen in “vrij” metselwerk, die aan een oude burcht doet denken met hierin geplaatst een zinken stomp. De botsing tussen “natuur” en “cultuur” werd in het begin wel eens schertsend “het vliegtuigongeluk” genoemd.

Almende College locatie Laudis
Nieuwbouw gedeelte 2021


Het nieuwe schoolgebouw wordt 2021 in gebruik
genomen met de naam Almende Laudis.
Het is bedoeld als vervangende nieuwbouw voor
de Bluemers in Silvolde en de Wesenthorst  in Ulft. ​​​​​​
Laudis is Latijn en betekent "complimenten of lof".
Het Almende Laudis is een VMBO school.

Vraag: Bekijk de muur van het Isala College goed. Er wordt wel
gezegd dat de metselaars dronken waren toen ze deze
muur metselden.

Waarom zegt men dat, denk je?
 

 

Aan het eind van de parkeerplaats kijken we voor ons en zien we nu 25 meter voor ons graffiti schilderkunst, op een transformator huisje, aan het fietspad naar school. Wij gaan hier rechtsaf door een looppoortje naar de ingang van het dieren- en speelpark de Schuylhut. 

 


010 Electriciteitsverdeelkast

Graffiti schilders werken zowel figuratief als non-figuratief, op om het even welke drager. De kunstenaar laat zich alleen leiden door zijn spontaniteit en een opvallend snelle uitvoering (noodgedwongen omdat de techniek dit enigszins vereist en hij anders risico loopt te worden gearresteerd).

Vraag: Waarom zet de kunstenaar zijn naam niet bij de schildering?
 

 


011 De Schuylhut

Dit dieren- en speelpark ligt tussen De Schuylenburg en de parkeerplaats bij het Isala college en heeft een open karakter. Kinderen kunnen zich tussen de geiten, schapen, eenden en kippen begeven en in het speeltuintje gebruik maken van de speeltoestellen. Ook naar de volière is een wandelpad aangelegd om de grote variatie vogels van dichtbij te bekijken.
Het geheel wordt door een groepje vrijwilligers onderhouden.

Vraag: Wat is het grootste dier dat je in dit dierenparkje kunt zien?

 

We gaan dezelfde weg terug en slaan vóór het looppoortje rechtsaf, hier gaan we het terrein van de Schuylenburg op.

 

Er staan meerdere cortenstaal platen met tekst op het terrein.


012 Gedicht

Corrie ten Have 1930 - 2016
Ereburger van de Gemeente Wisch
Drager van de Zilveren Foekepot
Ridder in de orde van de Berghse Kei

Bij de oplevering van het gebouw en de tuin kreeg de Schuylenburg een geschenk van de aannemers die aan de tuin en het gebouw gewerkt hadden. Dit waren 5 cortenstaal platen, één van de platen werd 
 door de medewerkers Martin en Majorie Messing van Azora van tekst voorzien. Voor vier andere platen schreef Corrie ten Have gedichten
die op de platen te lezen zijn.

Vraag: Hoe vaak staat het woord "maar" in het op de foto
afgebeelde gedicht?
 


Er staan nog meer van deze cortenstalen borden met wijze woorden en je vindt er ook metalen aanwijzingsborden en lampen.

 

    
 

012 a en 012 B. Vóór de ingang van het gebouw is een rotonde, daarop zien we een beeld van een fazant en een herinneringsboom.

 


013 Fazant

 Bob Timmer, Annemie Slager, de beeldhouwster en Martin Messing, de huismeester van De Schuylenburg, die de sokkel ontwierp (cortenstaal). Afgelopen maand mei (2020).

Toen de Rabobank het kantoor in Silvolde opende, in december 1973, werd er een geldbedrag geschonken aan de gemeente Wisch met de bedoeling dat de gemeente dit aan een bijzonder doel zou besteden, alles ten goede komend aan de gemeenschap Silvolde.
Dhr. Timmer, destijds de directeur, schonk dit bedrag.
In mei 1974 heeft de gemeente dit beeld aangeschaft, gemaakt door Annemie Slager. Het beeld werd geplaatst in het plantsoen aan de rechterkant van het Terborgseveld, tegenover het voetbalveld. Na een jaar is de fazant door vandalisme van zijn sokkel afgerukt en later teruggevonden. Daarna is de fazant geplaatst in de bibliotheek Silvolde-Terborg. Hier stond hij ergens in een donker hoekje en naspeuringen in 2019 leverden op dat hij "zomaar" verdwenen was. Uiteindelijk kwam hij boven water en is op de fazant herplaatst in het parkje voor de ingang van De Schuylenburgh in mei 2020.
Dhr. Timmer, destijds de schenker, woonde toen op de Schuylenburg en hij verrichtte de onthulling!

Vraag: van welk materiaal is deze fazant gemaakt?
 

 


014 Foekepotboom

In de rotonde is de Foekepotboom geplant.
 Wat vooraf ging:
Bart Nijman was in 1991 "Prins Silvius de XXXll" van
carnavalsvereniging de Foekepot.
Hij plantte een Zilverlinde namens De Foekepot.
20 jaar later in 2010 bij de nieuwbouw van de Schuylenburg
hebben gemeentewerkers de opdracht gekregen de boom
om te zagen.
Bart Nijman trof de boom in stukken gezaagd aan compleet met de plaquette.
De gemeente heeft in 2010 een nieuwe boom geschonken,een zakdoekjesboom latijnse naam 
Davidia Involucrata Vilmoriana
onthuld door bewoner Theo Kuiper senior.

Vraag: Lees de tekst eens op de koperen plaatjes op de paal.. Er staat dat een prins Silvius de boom heeft aangeboden.  De hoeveelste prins Silvius was dit? Vertaal dus: XXXII.

 

 

De Schuylenburg heeft een voor iedereen toegankelijk restaurant, toilet en terras.

 


015 Het Vliegtuig

Bart Nijman heeft het vliegtuig van zijn personeel gekregen en het heeft altijd bij hem thuis aan het Terborgseveld gehangen.
Bij de verhuizing naar de Schuylenburg is het vliegtuig meegegaan en 
geland tussen twee bomen. Je moet naar boven
kijken om het te zien.

Vraag: Hoe noem je het onderdeel aan de voorkant van het vliegtuig dat rond kan draaien?
 

 

We verlaten het terrein van de Schuylenburg en zien links van ons in het grasveld een stenen beeld.

 


016 Steen van Jaartsveld.

 Marius van Beek (Oosterbeek) was de beeldhouwer. Het is In opdracht van de heer Jan Jaartsveld, directeur van Jaartsveld's wegenbouwbedrijf, gemaakt; Jan kwam uit een familie van oorspronkelijk stratenmakers. Het familiebedrijf startte aan de Markt.
Het marktplein was opgeknapt met kinderkopjes en in feite is de KEI een vergroot “kinderkopje”.
Het beeld is gemaakt ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de firma Jaartsveld in 1973 en is in 1974 op de Markt geplaatst. 
De kei leek wel een zwerfkei, want hij is diverse keren verplaatst. Hier staat hij prachtig met veel ruimte eromheen.

Vraag:  welk beroep wordt hier uitgebeeld?
 

 

We volgen het tegelpad en gaan aan het eind linksaf, daarna steken we over richting een stalen kunstwerk.

 

Vanaf het voormalige DRU-gebouw in Ulft werd in 2007 een tentoonstelling op het gebied van ijzersmeden en metaalsculpturen gehouden onder de naam "Oerkracht". Tal van grote kunstwerken waren langs een 35 km lange fietsroute: Ulft – Silvolde – Terborg – Isselburg – Ulft te bezichtigen.


De tentoonstelling werd georganiseerd door de Ring van Europese IJzersteden.  Sinds 2006 is de gemeente Oude IJsselstreek ook aangesloten bij deze Ring van Europese IJzersteden.

 


017 Pusteblume

Het beeld stond in 2007 op de tentoonstelling Oerkracht in
de gemeente Oude IJsselstreek.
Op verzoek van inwoners heeft de gemeente Oude IJsselstreek
​​​een aantal van de geëxposeerde kunstwerken aangekocht,
waaronder deze 'Pusteblume' (paardenbloem) van
verzinkt staal en in antraciet kleur gespoten. Dit 5 meter hoge werk van Matthias Peters staat nu op de hoek Laan van Schuylenburg-De Breide; eerst stond het bij wooncentrum Kloosterhof.
Daar kwam het beeld niet goed tot zijn recht.

Vraag: tel de bollen waaruit deze paardenbloem bestaat!
 

 

We volgen het tegelpad verder langs de Laan van Schuylenburg en aan het eind gaan we rechtsaf de Terborgseweg op, we blijven op deze weg tot de Prins Bernhardstraat, waar we linksaf gaan.

 


018 Villa

Terborgseweg 37. Notaris P.J.S. Bijlevelt liet deze villa met neorenaissance details in 1904 bouwen als woonhuis met kantoorruimte. Tijdens de tweede wereldoorlog kreeg de villa als geheel een kantoorfunctie. Rond 1960 betrokken accountantskantoor Verstege en het administratie- en belastingadviesburo Mullink de statige villa.

Vraag: wie is nu de gebruiker van de villa?
 

 


019 Postkantoor

Terborgseweg 22 - 24. De woning  van
G.W. van Wezel annex postkantoor werd gebouwd rond 1930.
De heer van Wezel werd in 1950 opgevolgd door de heer F.J. Eijmans
en in 1960 werd de heer B. Boegman kantoorhouder. 
In 1965 is het kantoor verhuisd naar het pand van kapper Johan Gries aan de Ulftseweg, nu kapper Frank.
Het huidige Postnl Postkantoor Silvolde is bij de Plus supermarkt Korhoenstraat 2

Vraag: hoe noem je dit sierglaswerk waaruit de (gestileerde) letters bestaan?
 

 


020 Gevelsteen

Terborgseweg 33. Gevelsteen bij de ingang van de rietgedekte villa
van Theodorus Johannes Jaartsveld en Cilia Bongers uit 1931.
In Silvolde zijn veel gevelstenen te vinden die naar de eerdere bewoners verwijzen.
 

 


021 Villa Maria

Terborgseweg 21. De maatschappelijke ontwikkeling aan het eind van de negentiende eeuw stelde een nieuwe elite, de notabelen en burgers die door handel en industrie goed hadden verdiend, in staat villa’s te laten bouwen, bij voorkeur aan de rand of net buiten de bestaande dorps- of stadscentra. Zo ook Villa Maria, dat in opdracht van de familie Kemperman in 1920 werd gebouwd door bouwkundige Chr. Rosier uit Gendringen. De familie Kemperman beheerde De Houtplaats, een houtverwerkingsbedrijf,
aan de overzijde van de weg. 

Vraag: In de punt van het hoofddak zie je een “dambordpatroon”. Hoeveel witte tegels zie je daar?
 

 


022 Villa Maria de Muurschildering

​​​​​​De muurschildering in het portaal is gemaakt door Els Dekkers uit Terborg, in opdracht van de huidige bewoners, de familie Mulders. Over de oude schildering heen. Deze was helemaal vervaagd. Ook daar schijnt een boom op te hebben gestaan, net zoals nu. Ook schijnt het een schildering in een ovaalvorm te zijn geweest. De schildering heeft de kenmerken uit de bouwtijd van de Jugendstil. Villa Maria is een
fraai laat voorbeeld van de Overgangsarchitectuur.

Vraag: Wat staat er bovenaan op de twee gemetselde palen bij de ingang?
 

 


023 Gedenkteken Smederij Van Raaij

Terborgseweg 17. Op deze plek woonde meer dan 50 jaar smid Jan van Raaij met zijn zusters Louise en Maria. Op 2 december 1967 stonden de woning en smederij ineens in lichterlaaie. Gelukkig konden Jan en zijn zusters het pand ongedeerd verlaten.
 

 

We steken de weg over voor een bezoek aan de begraafplaats.
 


024 Protestantse Begraafplaats Silvolde

De Nederlands Hervormde Begraafplaats van Silvolde werd aangelegd in 1829 op grond van een Koninklijk Besluit dat bepaalde dat steden en dorpen met meer dan duizend inwoners hun doden moesten begraven buiten de bebouwde kom. 
Let op het hoogteverschil met de Terborgseweg, de Terborgseweg is bij de aanleg van de trambaan vroeger opgehoogd. 

Vraag: Waarom werd de weg opgehoogd bij de aanleg van de trambaan?


 


025 Het grafensemble van de familie Huender

Het grafensemble van de familie Huender bestaat uit een viertal staande zerken met daarom een fraai vormgegeven smeedijzeren hekwerk. Naast dit ensemble bevinden zich nog een tweetal liggende stenen die vermoedelijk dateren uit de periode net na de aanleg van de begraafplaat. De graven behoren toe aan ds. Derk Huender (1797-1843), predikant te Silvolde en zijn echtgenote H.A. Weddelink; ds. Jan Willem ten Cate Huender (1810-1872), predikant te Silvolde en zijn echtgenote Anna Baerselman; ds. Rutger Hendrik Huender, predikant elders (1796-1873) en zijn echtgenote B.C.A.M. Aalbers. Waarschijnlijk liggen er hier nog een aantal familieleden. 
 

 

 


026 Wormmeester

Geertruida Wormmeester
geboren 1858
(de datum van overlijden is niet goed te lezen)
en
Hendrik Crist Wormmeester
1850 - 1932.
 

     


027 Grafmonument van A. Seinhorst

Het grafmonument dateert uit 1910 en heeft een aan
de Art Deco ontleende vormgeving. 
De tekst op het graf luidt: “Hier rusten/ Onze geliefde ouders / Arent Seinhorst / geb. 24 nov. 1824 / Overl. 18 jan. 1910 / en / Peterlina Nieuwenhnuis / Geb. 8 maart 1851 / Overl. 18 oct. 1930”.
Rond het graf bevinden zich banden met op de hoeken en
in het midden van de lange zijden vierkante palen,
aan de bovenzijde via kapellen overgaand in een achthoek,
waartussen zich van oorsprong kettingen van zink hebben bevonden.
 

 


028 Derk Nicolaas Kwerreveld

Eenvoudig grafmonument. Opmerkelijk is
het fantasielettertype en het ontbreken 
van naam, geboortedatum en datum van overlijden.
Derk Nicolaas woonde bij zijn dochter Fiene Kwerreveld
en schoonzoon Joop Wolters in.
Heuvelstraat 12 in Silvolde.
Hij handelde in vis en citrusvruchten.
Overleden in de jaren 1950.
 

 


029 Brandweer
Project: Muren Gluren

Terborgseweg 6. In overleg met de huidige bewoners
heeft schilder Arjan Kemperman uit Ulft in 2020 deze
​​​​​afbeelding ontworpen en gemaakt.
Let op de koplampen van de brandweer, die zijn een verwijzing naar de "Glaasje Bierwinkel".
Het nummerbord verwijst naar het oudste (klein)kind van de 
familie Van Bronkhorst.
In het souterrain van het pand was in de 80-er jaren van de vorige eeuw uitgaansgelegenheid "Glaasje Bierwinkel" gevestigd.
Jos Verheijen was de uitbater hiervan en handelde onder de naam "Fuego" in brandweerwagens. Deze wagens stonden rechts naast het pand opgesteld, dààr waar nu het appartementen gebouw staat.

Vraag: Waaraan kun je vooral zien dat dit een brandweerauto is? Noem twee kenmerken!
 

 


030 Brandkraan

Terborgseweg 6. De bewoner van het pand, Theo van Bronkhorst, was jaren actief als lid van de Doetinchemse brandweer en de bedrijfsbrandweer van de Vredestein.
Bij de sloop van de Vredestein bandenfabriek in Doetinchem mocht Theo als aandenken deze brandkraan meenemen.

Vraag: Hoeveel letters staan er bovenop de kraan?
 

 


031 Hoek Terborgseweg met de Prins Bernhardstraat.

Een opname van hotel Harbers dat in 1980 door brand werd verwoest.

Een van de oud medewerkers van hotel Harbers vertelde over haar eerste weken bij Harbers: 
"Op een middag was ik alleen in het café en er kwamen twee
zusters binnen die een kopje thee bestelden. Ze keken vreemd op 
toen ik de thee gebracht had en vroegen of de bazin er ook was .
Ja die was er en gaf uitleg, er werd thee besteld en een dubbel
cognacje in het theekommetje geserveerd.
Er zou maar eens iemand zien dat de zusters aan de drank waren".
 

 


032 Harbershoek

Op deze plek werd appartementengebouw Harbershoek herbouwd.
 

 

We lopen richting het centrum, hier eindigt deel A van de
wandeling op het Dorpsplein.
U kunt een pauze inlassen bij restaurant "Bij Ons" op de Markt, Snackbar en Eetcafé 't Smikkeltje aan de Ulftseweg of Eetcafé 't Centrum aan de Prins Bernhardstraat. Broodjes zijn te koop bij bakkerij Ten Have aan de Markt..

 

 

Deel B van de wandeling


Op de hoek van de Prins Bernhardstraat gaan we linksaf en volgen de Prins Bernhardstraat tot De Olde Bond. Hier gaan we rechtsaf een doodlopende weg in. 

 


033 Afvalbakken

In 2012 zijn er een aantal afvalbakken door leerlingen van de
Bluemers MAVO  beschilderd om het dorp op te fleuren.
Er staan er nog enkele in het dorp.

Vraag: hoeveel ogen zie je op deze afvalbak?
 

 


 034 Sint-Mauritiuskerk (R.K.)

Prins Bernhardstraat 2. De kerk is in 1931 gebouwd.
Het ontwerp voor de kerk kwam van de architect Joh.H. Sluijmer in een stijl die invloeden vertoont van het baksteenexpressionisme. Aannemers waren J.A. en G.W. van der Kemp te Silvolde.

Regelmatig hangen er teksten of aankondigingen
aan de voorgevel van de toren.
 

 

 


035 Marianum 
   
LET OP: het beeld bevindt zich in de kerk en is alleen te bezichtigen als de kerk open is.

Opmerkelijk en belangrijk element in het interieur is de helft
van een Marianum uit het derde kwart van de 15de eeuw
van de houtsnijder meester Arnt - 
"de meester van Varsseveld" , werkzaam van 1474 tot 1484 te Kalkar
en daarna tot aan zijn dood in 1492 te Zutphen.
De andere helft bevindt zich in het Augusta-hospitaal te Anholt.
Het beeld, overigens pas gesplitst in 1856, draagt vanouds de naam
"de bedrukte Moeder Gods van Varsseveld",
naar de plaats waar het vóór de Reformatie gehangen
zou hebben en naar het treurig gezicht dat het beeld opzette
bij het transport van Varsseveld naar Anholt.
De kerk ontleent aan het beeld de status van bedevaartsoord.

 

 

 


036 Sint Mauritius

Ga eens voor de voormalige R.K. kerk staan.
Daar zie je boven de ingang een beeld van
de Heilige Mauritius, de beschermheilige van de vroegere
parochie Sint Mauritius. Mauritius was een martelaar.
Het beeld is in 1931 gemaakt door Hans Mengelberg uit
een vrij zachte steensoort: savonnière.
Die steen komt uit het gebied van de Loire in Frankrijk. Daar zijn
veel kastelen met deze steensoort opgebouwd.
 De sokkel (is het voetstuk) bevat de initialen A.B.T.B.,
die verwijzen naar de schenker,
de Aarts Diocesane Boeren- en Tuindersbond.
Hij heeft een palmtak in de hand, dat is een teken van overwinning,
maar wijst er ook op dat hij een martelaar is.

Vraag: Waaraan kun je zien dat Mauritius een ridder was?
 

 

Het archief van de Mauritiusparochie is enkele jaren geleden bij het Achterhoeks Archief te Doetinchem ondergebracht. Nu kan iedereen gericht naar de geschiedenis van de parochie op zoek gaan. 

 


037 Café ’t Centrum
​​​​​

 Prins Bernhardstraat 1. Midden in het dorp, tegenover de Mauritiuskerk,
is dit herenhuis in eclectische stijl in 1878 gebouwd door houthandelaar Johannes Pothoff.
In 1894 wordt Th.J.W. Rademaker de eigenaar en richt het pand in als
café, zaal en winkel in koloniale waren.
Hij heeft een dochter Willie, in 1910 komt Th. Rademaker te
overlijden en de weduwe zet de zaak alleen voort.
In 1913 hertrouwt ze met Jos Derksen. 
B.L.G. Meier trouwt in 1934 met Willie Rademaker en wordt eigenaar.
Tijdens de jaarlijkse kermis bracht hij "stutten" aan in
zijn café omdat de dansers in de bovenzaal anders
door de vloer zakten.
In 1990 stopt de familie Meijer met de bedrijfsvoering.
De huidige uitbater is Erik ter Voert.

Vraag: Waar kun je bij het café zien dat Silvolde op heuvelen gebouwd is?
 

 


038 De Non.

Het beeld ‘Franciscanesse' is in 1991 gemaakt door Casper ter Heerdt,  in opdracht van, toen nog, de gemeente Wisch. Aanleiding was de herinrichting van dit deel van Silvolde; die vond plaats nadat de oude gebouwen van de lagere school en dat van het klooster van de Zusters Franciscanessen waren gesloopt. De opdracht was om iets van dit verdwenen verleden terug te halen. Het werd een Franciscanesse, omdat zij ook echt vertrokken waren en tevens als eerbetoon voor de grote rol die zij in het dorp gespeeld hadden.

 Vraag: zoek heel goed: onderaan het beeld zelf staat in het brons de naam van de maker. Wat staat er precies?
 

 


039 Plaquette bij het beeld van de non
 

 

We herinneren ons de St. Clara meisjesschool, de H. Hart jongensschool en de kleuterschool Jacinta. Bij het onderwijs aan deze scholen waren de zusters Franciscanessen sinds 1862 betrokken. In 1867 werd het klooster St. Clara betrokken en op 1 augustus 1974 vertekt zuster Fabiola als laatste zuster. Hiermee was de binding tussen de zusters en de schooljeugd beëindigd.
Het ,,klooster’’ en de ,,zusters’’ hebben heel veel voor onze dorpsgemeenschap betekend.

 


040 Onderwijs van de nonnen

Thea Zweerink

Zuster Casimira  met de jongens die les van haar kregen.

 


040 A Onderwijs van de nonnen

Thea Zweerink

Zuster Silvestrine met meisjes die les van haar kregen.

 


041 Frans ten Have

Heemkundige vereniging Old Sillevold kreeg het verzoek van één van de leden om de muurschildering te restaureren.
De opdracht ging naar Willem Matse , die al jaren geleden vanuit het westen naar Silvolde kwam. Hij heeft menig interieur van kroegen beschilderd met prachtige ontwerpen. Hier kalligrafeert hij als het ware op de muur van de voormalige bakkerij.

Vraag: Is de vorm van het kader om de letters symmetrisch of
a-symmetrisch?
 

 

 


042 Kunstenaarsduo Tatum Kempers en Rick Kup

Prins Bernhardstraat 17. Schilderatelier Rick Kup
Rick Kup is muzikant, videomaker en kunstenaar.
Tatum Kempers is fotograaf en videomaker.
Samen maken ze multi-media installaties waarbij ze meerdere
disciplines combineren.

Vraag: Wat is een atelier?
 

 


043 Tiki een houtgesneden beeld uit de Maoricultuur

Rick Kup kreeg deze Tiki voor zijn vijftigste verjaardag, het is een met een kettingzaag bewerkte eikenstam en weegt ongeveer 800 kilo. 
Hij is gemaakt door Theo Flonk, Rik maakt al jaren muziek met hem.
Theo is enkele jaren geleden naar Zweden verhuisd.

Vraag: Hoe noemen de Indianen zo'n paal in hun cultuur.?
 

 


044 Oorlogsschade

In de 2e wereldoorlog werd deze hoek van het huis beschoten. De toenmalige bewoner heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om in de ontstane ​​​​schuine hoek een raam te zetten.

Vraag: Je loopt nu in de Prins Bernhardstraat, met wie was prins Bernhard  getrouwd?
 

 


045  Schildering Böhmer
Project Muren Gluren

Prins Bernhardstraat 25. Judith Woordes ​​​uit Winterswijk is
voornemens om op de zijmuur een schildering te realiseren.
In de schildering wordt aandacht geschonken aan
het wildemanskruid (Anemona pulsatilla) en de berceau van het
klooster dat vroeger in Silvolde stond.
 

 


046 Voormalige hoofdonderwijzerswoning

 Prins Bernhardstraat 31. De school van 1887/1888 is verdwenen, maar de onderwijzerswoning uit die tijd staat er nog.
Veel woningen in deze straat liggen onder een hoek ten opzichte van de straat: een zogenaamde zaagtand verkaveling.
De tuin is zeer fraai aangelegd.

Vraag: Welke kleuren hebben de tegeltjes onder de ronde boogjes bij de ramen en deur?
 

 


047 Rooms-Katholieke Begraafplaats

Prins Bernhardstraat 24. De Rooms-Katholieke Begraafplaats van de Sint Mauritiusparochie van Silvolde is aangelegd in 1901. Veel oorspronkelijke en historische elementen van deze begraafplaats zijn goed bewaard gebleven.
 

 


048 De berceau ( begroeid wandelpad)

Een aantal bijzondere grafmonumenten is door de
Heemkundige Vereniging Old Sillevold
in 2010 geplaatst onder en vóór een ijzeren met
klimop begroeid booghekwerk,
rechts naast de ingang.

Vraag: Hoeveel houten grafmonumenten staan in de berceau?
 

 


049 Grafmonument H.W.J. Egging

De monumenten zijn van ijzer, steen, hout of glas.
Regelmatig tref je emaille naamplaatjes aan; deze werden gemaakt op de
ijzergieterijen met een  emailleerafdeling in de omgeving.

Vraag: het gietijzeren kruis lijkt symmetrisch ... maar een belangrijk deel
is niet symmetrisch: wat is hier afgebeeld?
 

 


050 Calvarieberg

Als u het kerkhof op komt,  ziet u voor u een beeldengroep De Calvarieberg. Deze bestaat uit een van brokken natuursteen opgetrokken verhoging met daarop een beeldengroep bestaande uit Maria, Johannes en – centraal en iets hoger geplaatst - Jezus aan het kruis. Hoog op het kruis is het Christelijke opschrift INRI aangebracht. Het oorspronkelijke Christusbeeld, een met vier nagels gekruisigde Christus, is na 1997 vervangen door een sculptuur van Christus gekruisigd middels drie nagels. De zinken sculpturen van Maria en Johannes zijn niet gewijzigd. De sokkels zijn met klimop begroeid. Klimop verbeeldt in de begrafenis symbolisch, vanwege de altijd groene bladeren, het eeuwige leven en verbondenheid tot in de dood. Vóór de Calvarieberg liggen de na 1997 gemoderniseerde graven van drie pastoors.

​​​​​Vraag: INRI: dat is de afkorting van: 
"Jesus Nazarenus, Rex Iudaeorum".
Het is Latijn. Vul het ontbrekende woord, een plaatsnaam,
in het Nederlands in.
Jezus van N........... , Koning der Joden.
 

 


051 Grafmonument van de nonnen

De tekst luidt:
Hier rusten aan de voet van 't kruis
De Zusters van Sint Clara's huis

Het graf is rechts naast de Calvarieberg.
 

 


052 Baar- annex tuinmanshuisje

Geheel links op de begraafplaats bevindt zich het met de voorgevel op de weg gerichte BAARHUISJE ANNEX TUINMANSHUISJE. Dit huisje dateert, evenals de muur en het hekwerk, uit ca. 1901. In de geveltop bevindt zich een rond venster met een sterinvulling. Ook in de geveltop aan de achterzijde (begraafplaatszijde) bevindt zich zo’n raam. 

Uit krantenbericht 22-10-1957:
De 54-jarige koetsier J.W. Jansen in de volksmond “Jansen van de ei-ei” genaamd, was zaterdag naast het lijkenhuisje op de begraafplaats in Silvolde bezig met het inspannen van een paard voor de lijkwagen/koets. Plotseling deed het paard een paar stappen voorwaarts, waardoor Jansen tegen de muur van het lijkenhuisje bekneld raakte. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Er werd verteld dat er in het lijkenhuisje verschillende attributen lagen voor de aankleding van de lijkkoets. De koets was in gebruik bij de katholieken en de protestanten. Bij een katholieke begrafenissen stond midden op de wagen een kruis.
De begrafenis geschiedde in klassen. 
Derde klas: Alleen de hoeven van het paard werden zwart gemaakt.
Tweede klas : Het paard werd omhangen met een groot zwart kleed en van zwarte oogkleppen voorzien.
Eerste klas: Op de hoeken van de lijkwagen stond een lantaarn met kaars; bij een eerste klas begrafenis werden deze aan gestoken en was de lijkwagen met twee in het zwart beklede paarden bespannen.

​​​​​​Vraag: hoeveel punten heeft de zgn. Davidster die je bovenin
dit gebouwtje ziet?
 

 

 


053 Villa Veldzicht

  Pr. Bernhardstraat 53. Het huis is in 1906 gebouwd in
neoclassicistischestijl, maar met neorenaissance details. 
De fam. Van der Kemp woonde in dit pand.
In 2017 is het aangekocht en het wordt momenteel gedeeltelijk
herbouwd  met inachtneming van de stilistische elementen.
Het voorhuis zal blijven staan, het achterhuis en het kantoor zijn afgebroken.

Vraag: waarom zou dit huis “Veldzicht” heten? Denk goed na!
 

 

 


054 Bliksem

Hoek Prins Bernhardstraat - Julianastraat. De kunstenaar is
Cornelis Pronk uit Andelst en het gebruikte materiaal is
roestvast staal
In de 18e eeuw werd in deze regio ijzeroer gevonden, dat bracht de metaalindustrie hier naar toe.
De gemeente Oude IJsselstreek is in 2005 toegetreden tot de Ring van Europese Smeden Steden. Een logische keuze voor een gemeente waarop de ijzerindustrie zo een belangrijke stempel heeft gedrukt. Van 26 mei tot 28 september 2007 organiseerde de gemeente Oude IJsselstreek samen met de stad Isselburg een grote ijzerexpositie Oer-Kracht met originele smeed- en metaalkunstwerken. De gemeente Oude IJsselstreek heeft verschillende kunstwerken van deze ijzerexpositie gekocht. De Bliksem en Pustblume zijn in Silvolde geplaatst.
Cees Pronk heeft in 2016 weer meegewerkt aan het project “Wijzer met IJzer inde DRU; dit in het kader van het Interregionaal V A programma Deutschland-Nederland. Het is mede gefinancierd door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, door de gemeente Oude IJsselstreek en anderen. Leerlingen van basisscholen en middelbaar onderwijs zijn er een dagdeel en smeden onder begeleiding bij voorbeeld een sleutelhanger. Men wil zo de jeugd kennis laten maken met de oorsprong van onze geschiedenis.

 Vraag: Hoe hoog denk je dat dit beeld van de bliksem is?
 

 


055 Rivierduinen impressie

Aan de linkerzijde van de weg komt een nieuwe wijk met
de naam Rivierduinen.
 

 


056 Muurreliëf voormalige zuivelfabriek.

Het reliëf is in de zomer niet zichtbaar, om schade aan de tuin van de bewoners te voorkomen staat het adres er niet bij.

Op het terrein van de voormalige zuivelfabriek staat een huis met een ingemetseld aardewerk muurreliëf. Ook wel tableau genaamd. Vervaardigd door de  Brouwer ’s Aardewerk te Leidschendam.
Hier stond vroeger zuivelfabriek “De Eendracht”. Het reliëf is geplaatst in de zuivelfabriek  en bij de verbouwing in 1938/1939 is het aan de buitenmuur geplaatst van het nieuwe kantoor.
Het geeft de cyclus weer van verkrijging en bereiding van melk/melkproducten.
Onder het reliëf staat het wapen van Wisch. Het symboliseert de band van het Huis Wisch met de “Eendracht”. De jonkheer W.A.W. van Schuylenburg van Wisch was namelijk beschermheer van de fabriek.
Bij de afbraak in 1980 is het reliëf beschadigd. De gemeente Wisch heeft het reliëf op laten knappen en heeft de kleur laten opfrissen. Sinds 5 juli 1988 prijkt het werk op de muur van één van de woningen die op het voormalige plein van De Eendracht zijn gebouwd.
Er zijn meer van dergelijke tableaus in zuivelfabrieken. Die zijn dan meestal door de architect Feenstra ontworpen. Bij voorbeeld te Hoogland en in Amersfoort.

Vraag: welke dieren zie je hier afgebeeld?
 

 

We gaan bij de afslag naar de Boterweg  rechtdoor, als u wilt,kunt u
een stukje verder linksaf de Molenweg inslaan naar
café, restaurant 't Molentje voor een pauze.
De route gaat hier echter rechtdoor. Vóór u ziet u een molen.
De route gaat ruim vóór de molen bij een huis
met het opschrift "de Olde Bond" rechtsaf.

 


057 Molen van Gerritsen

Gerritsens Molen is een korenmolen in Silvolde. De molen werd in 1856 gebouwd en onderging restauraties in 1967 en 1999. De molen is gedurende lange tijd eigendom geweest van de familie Gerritsen, hetgeen de naam van de molen verklaard.
De molen is nu eigendom van de gemeente Oude IJsselstreek.

Vraag: waarom staat deze molen op een heuvel?
 

 

Voor het huis met het opschrift "de Olde Bond" rechtsaf de doodlopende weg in,
we komen langs een verdeelhuisje voor de electriciteit van de PGEM. Let op het bijzondere metselverband.

 


058 Transformatorhuisje PGEM

Op 28 juli 1914 werd door Provinciale Staten besloten over te gaan tot elektrificatie van de provincie Gelderland. Dit initiatief leidde
tot de oprichting van de NV Provinciale Geldersche Electiciteits-Maatschappij (PGEM), gevestigd in Arnhem. 
Het transformatorhuisje dateert uit de jaren dertig van de twintigste eeuw.
​​​ Let op het metselwerk: de stenen zijn in kettingverband gemetseld.
 

 

Na het passeren van de metalen beugels voor voetgangersverkeer
rechtsaf over de Melkweg naar de Boterweg. Uitgekomen bij de Boterweg zien we aan de overkant van de weg het bordje van V.V.B. Silvolde. Hier gaan we linksaf en
volgen de Boterweg.

 


059 Vereniging Veehouderij Belangen Silvolde

Opgericht in 1972 en viert volgend jaar het 50 jarig bestaan.
Het is een steeds groeiende zelfstandige rundveeorganisatie.
 


 


060 Poasaovond

Boterweg 43. Het huis was ooit in bezit van bakker Helming van de Ulftseweg 22, de vader van Willemien Helming en de opa van Dini Rosier.
Tot 1975 woonde Konte Doortje, die altijd op klompen liep, hier met haar man met de achternaam Engel.
Poasoavend is toen gekocht door Gerard Liebrand en Mary Kok. Zij hebben het verbouwd en later verkocht aan de familie Gert en Ria Nusink.
De naam Poasoavend kreeg het huis omdat het ooit op Paasavond is afgebrand.

Vraag: Waaraan kun je zien dat de mensen vroeger kleiner waren?
 

 

Op de kruising met de Lichtenbergseweg rechtdoor en
over een heuvel naar de Ulftseweg. Hier steken we de weg over en gaan tussen Bakker Jos en Van Balveren Fietsen de weg Over de IJssel 50 meter in.

Hoek Boterweg - Ulftseweg bevindt zich pizzeria  "Il Ffratelli"  en aan de overzijde bakker Jos, waar u broodjes kunt kopen.

 


061 Fietsplezier
Project: Muren Gluren

Ulftseweg 58. Dorien Wagenaar uit Varsseveld schilderde dit in najaar 2020 aan de zijmuur Ulftseweg 58. Het bedrijf is opgericht in 1918. De geschiedenis van het bedrijf is afgebeeld. Het oude bedrijfsbusje en de benzinepomp van opa Van Balveren zijn te zien in het Silvoldse landschap.

Vraag: Hoe heet de rivier waar je de brug overheen ziet gaan?
 

 

15. We keren om richting de Ulftseweg en gaan linksaf.


062 Boekbinderij
Project: Muren Gluren

Ulftseweg 46. In dit pand was vroeger boekwinkel Harmelink gevestigd. Op de zijgevel stond een reclame-uiting van de winkel. Deze was echter helemaal verdwenen, maar kwam voorjaar 2020 verrassend genoeg weer vaag tevoorschijn bij het schilderklaar maken van de muur voor een nieuwe muurschildering. Schilderes Femmie den Ouden maakte hier gebruik van en ze herstelde die in combinatie met een nieuwe schildering die verwijst naar het beroep van de huidige bewoner: bouwkundig tekenaar.

Vraag: Je ziet schoolartikelen afgebeeld  die vroeger gebruikt werden. Noem twee schoolartikelen die er in deze tijd zouden worden afgebeeld!
 

 


063 De Tram Silvolde 13
Project: Muren Gluren
 
Ulftseweg 17. Rianne te Kaat maakte deze muurschildering in 2019.
Voor de DRU was een snellere verbinding met de haven van Doesburg van groot belang. Men besloot de Gendringse Tramweg Maatschappij op te richten (0nderhandelingen om de bestaande lijn van De Geldersche Stoomtrammaatschappij, die tot Terborg liep, door te trekken, liepen op niets uit). Door het hoogteverschil was het niet eenvoudig om door het centrum van Silvolde te komen. Toegangswegen moesten geleidelijk worden verhoogd om met passagiers en goederen over de Silvoldse berg te rijden. De stoomlocs met namen en nummers als Gendringen 10, Ulft 12 en Silvolde 13 waren zgn. kastenmodellen. Ze waren laag bij de grond voor de veiligheid. De rails liepen tenslotte over de weg en zo konden er geen mensen onder terechtkomen. De lijn Doetinchem-Gendringen werd in 1953 opgeheven. Alleen de stoomloc Silvolde nr. 13 bestaat nog. Na zijn “diensttijd” werd het tramstel geschonken aan het spoorwegmuseum in Utrecht. Daarna kwam de tram in het Openluchtmuseum in Arnhem terecht en nu staat "de Silvolde" alweer jaren te pronken in het smalspoormuseum in Valkenburg.
De passagiers die klaar staan om in te stappen, zijn de personen die geholpen hebben bij de restauratie van het pand.

Vraag: Hoe noem je de bestuurder van zo’n stoomtram?
 

 


064 Martin Pragt 

Ulftseweg 40. Naast de woning in het voortuintje van Martin staan regelmatig kunstobjecten. Het hierboven afgebeelde object staat aan de linkerzijde van de woning. 
Verder staat er een boekenkastje waaruit je boeken kunt nemen.

Vraag: “Denk je dat deze vrouw in gedachten loopt? Waarom denk je van wel/niet.” 
 

 

     


066 Ulftseweg 40
 

 


067 Herenhuis Vredenburgh

Ulftseweg 28.  De heren kerkvoogden kochten in 1899 het afgebrande huis van klompenmaker Gradus Leijen en bouwden op die plek het doktershuis ‘Vredenburgh’. In februari 1900 kwam de heer Pieter Beijers naar Silvolde en na hem volgden Martinus Hubertus Bingen in oktober 1906, Joseph Ris in oktober 1919 en Heimerich Henricus Josephus Bisterbosch in 1950. In 1958 verhuisde H.H.J. Bisterbosch (1922-1988) naar de Terborgseweg 32.

Vraag: Hoeveel jaar geleden is dit huis gebouwd?
 

 


068 De Fotograaf
Project Muren Gluren

Ulftseweg 13A. Op de zijmuur is een muurschildering in zwart-wit gemaakt in oktober 2019 in het kader van Muren Gluren.
Nardy Strikwold, de huidige bewoonster heeft het afgebeeld en is uitgegaan van een  afbeelding in een advertentie uit het programmaboekje van de kermis in 1924.
Hier was rond 1914 het fotografisch atelier van Frits Löwenthal gevestigd.
Frits Löwenthal; is op 20-2-1886 geboren. Tot 1914 woonde hier kleermaker van Dillen.

Vraag: Weet je toevallig waarvoor dat doek over het toestel nodig was? Vraag het anders maar aan je vader of moeder of oma of opa.
 

 


069 Bloemsierkunst

Hier woont Jacqueline van Bergen Henegouw; in de wandelgangen
wordt verteld dat ze met bloemen kan toveren.
Regelmatig staat er een omafiets buiten met één van haar creaties.

Vraag: bij welk huisnummer hoort deze fiets?
 

 

 


070 De Tijd

Ulftseweg 7.  Rianne te Kaat maakte de schildering in 2019
voor de opdrachtgever de familie Wolters.
"Niet de tijd maar wij gaan voorbij" staat er boven.
Mensen willen nog niet voorbij gaan en rennen en fietsen weg
voor de tijd, ze willen niet ingehaald worden door de tijd.
Op de vensterbank zien we symbolen voor zaken die door
de tijd ingehaald zijn.
De leeuw komt uit het wapen van de voormalige gemeente Wisch.
De fiets is een verwijzing naar de fietsenzaak van Leo Jansen.
Het spelletje boter, kaas en eieren verwijst naar de zuivelwinkel van de familie Kolks.
De fietsers rijden op een fiets van de Deense ontwerper Michael Pedersen.

Vraag: Hoe laat is het op de klok?
 

 

We gaan nu linksaf de parkeerplaats op en volgen de Kerkenstraat.
 


071 Willem Tell

Cees en Bart Nijman 1998.
Ter gelegenheid van het
​​​​​​100 jarig bestaan schuttersvereniging Willem Tell
en de opening van het clubgebouw.

Vraag: hoe heet de techniek waarmee de afbeelding van Willem Tell is uitgevoerd?​​​
 

 


072 Ned. Hervormde Kerk.

Kerkenstraat 6. Er wordt wel eens gezegd dat het kerkje oorspronkelijk een burcht zou zijn geweest.
In 2016 werd de omgeving van het kerkje mooi opgeknapt…..en het werk moest even stil worden gelegd….er lagen heel oude skeletten in de grond rondom de kerk!  Die heeft men goed onderzocht en er van alles over genoteerd. Het Silvoldse grafveld was in gebruik vanaf de Vroege Middeleeuwen. Het oudste graf stamt uit 775-970 n. Chr.
Bij de ingang kun je nog meer lezen over dit kerkje.
 

 


073 Vraag:

Waar zie je (aan de lange kant van het kerkje) de oudste stenen, denk je?
 

 


074 Oranjeboom

Kerkenstraat. Het blauwe hekwerk dat je schuin tegenover de ingang van het kerkje ziet.
Dit is het hekwerk ter herinnering aan de verloving van koningin Juliana en Prins Bernhard. Dat waren de opa en oma van onze koning Willem Alexander. Eerder stond het om de dikke boom, een moeraseik, naast het pand van Light Connection bij de R.K. kerk, maar daar paste het niet meer omheen; de boom werd zó dik dat hij het hek bijna omver duwde! Die boom is geplant in 1937.
Voorjaar 2019 is het opgeknapte hekwerk om een jonge beukenboom
op deze plek geplaatst.

Vraag: Waarom zou men het deze kleur hebben gegeven?
 

 


075 Stier

Kerkenstraat 14. Het is niet de bedoeling om het erf bij de woning op te gaan.
Vanaf de parkeerplaats bij de kerk zien we enkele
stierenschilderijen op de schutting hangen en door een verlaging
in de schutting is de stier zichtbaar.

Deze stier is in Zimbabwe gemaakt door
Raymond Chataira

Vraag: Hoeveel denk je dat een volwassen stier weegt?
 

 

We volgen de Kerkstraat verder omhoog en steken de Ulftseweg over.

 


076 Voormalige Pastorie

Kerkenstraat 4 - 4a. Met de bouw van de pastorie is aan het einde van de 19e eeuw een aanvang gemaakt; zijn huidige omvang bereikte het pand in 1929.
De kelder onder het gebouw is nog van een pand dat daar eerder stond, uit de 19e eeuw. De lange bouwtijd kun je zien aan het verschil in de ramen:
in de voorgevel lopen deze rond aan de zijkant zijn ze recht en van verschillende  formaten.
Momenteel is het pand gesplitst in twee wooneenheden.

Vraag: Van welk materiaal is de dakbedekking gemaakt.
 

 


077 Wijkgebouw en R.K. Bewaarschool

Kerkenstraat 5. Architect Joh. H. Sluijmer. Typische Interbellumarchitectuur.
Het werd  in 1936 in een door de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright beïnvloedde trant gebouwd. 
Oorspronkelijk werd het schooltje gebouwd als een combinatie van
R.K. Bewaarschool en Wijkgebouw. In 1939 werd er ook nog een consultatiebureau in ondergebracht.
De kelder is al lang in gebruik door Scouting Silvolde.

Vraag: Noem twee van de huidige gebruikers.
 


 


078 Voormalige kleuterschool​​​​​
Achterzijde.
Een speelplaats met mooie herinneringen voor
menig Silvoldenaar.
 

 

Hier eindigt deel B van de wandeling en we gaan langs de kerk terug naar het Dorpsplein.

 

 

 

Deel C van de wandeling

De wandeling begint naast de R.K. Mauritiuskerk, op het in 2017 gecreëerde dorpsplein. Zie Afbeelding 01.
Van hieruit richting de kerk, rechtsaf langs de kerk.

 


079 Zijkant kerk 
 

 

Aan het einde van het kerkgebouw steken we over naar het terrein van wooncentrum IJsselwolde.

 


080 Ingang voormalig klooster

In de nabijheid van dit beeld staat nog een ijzeren pilaar van de ingangspoort.

Vraag: hoe heette het klooster dat hier vroeger stond?
 

 


081 Wooncentrum IJsselwolde

Het is in 1985 gebouwd op de voormalige plek van het klooster St. Clara. De 48 twee- en 22 driekamerwoningen met balkon of terras zijn bestemd voor personen van 55 jaar en ouder. 
 


We volgen het tegelpad rechtdoor en gaan voorbij het wooncentrum linksaf naar de Mariagrot.
 


082 Mariagrot

​​​​​De Mariagrot lag in de kloostertuin en werd veel bezocht door de zusters van het toenmalig Sint Claraklooster in Silvolde.
Toen het klooster werd afgebroken raakte de grot in verval.
De Rozenkransgroep nam 25 jaar later het initiatief
om de grot te herstellen.
Vrijwilligers hebben de dikke laag klimop voor de ingang
weggehaald en de grot weer opgeknapt.
De grot is op 7 mei 2010 ingewijd met een processie. 
De grot is gemaakt uit slakken van de voormalige ijzergieterijen uit de buurt.
Het oorspronkelijke Mariabeeld is door de vorst helemaal stuk gegaan.
Wim Veenhuizen heeft een nieuw beeld van beton gevonden dat erg
op het oorspronkelijke lijkt en heeft dat opgeknapt. Dat staat er nu.
Wim bracht het lopend in zijn armen naar de grot in 2010. Hij heeft een band met het voormalige klooster: zijn vader bracht er de melk naar de nonnetjes. Het huidige beeld is dus een replica.
Kijk ook eens aan de achterzijde van de grot.

Vraag: Hoe heet de plant die rond de kapel heen groeit?
 Aan de rechterkant staat nog een stukje van de oude kloostermuur.

Eind van de weg rechtsaf de Lichtenbergseweg tot het eind volgen.

 


083 Voorstelling dieren

Bij huisnummer 19 is een
 tafereel aangebracht in de 
punt van de gevel van het
achterliggende bijgebouw.
 

 

We volgen de Lichtenbergseweg voorbij de Bluemers MAVO, langs kleurrijke paaltjes. Op de kruising met de Boterweg rechtdoor gaan.

 


084 Kleurrijke paaltjes

In verband met de uitgang van de scholen De Plakkenberg en de Bluemers  Mavo zijn hier kleurrijke paaltjes neergezet .
De Bluemers Mavo zal op deze locatie verdwijnen en opgaan in het Almende college locatie Laudis aan de Laan van Schuylenburg.
 

 


085 A Ridder te Paard

Lichtenbergseweg 51. Ridder te paard.

In de voortuin.
Het beeld, een ridder te paard, is gecreëerd door de bewoner, Gerrit Kleiman. Het is gemaakt van allerlei oude metalen onderdelen ; zo zijn de benen van een  fietsenstandaard en is het hoofd van een dop van een gasfles gemaakt.
Het staat er al ruim dertig jaren. 

 


085 Ophangpunt

Bij nummer 53 zien we een
verdwaalde koe.
 

 

U kunt een kijkje nemen rechtsaf op de Heuvelstraat. Op dit moment is woningbouwvereniging Wonion bezig met de herbouw van de woningen.
Hierna keert u terug naar de Lichtenbergseweg en volgt deze tot het einde.

 


086 Oorspronkelijke woning 1921

Wonion heeft besloten
1 huizenblok te laten staan
met de huisnummers 19 en 21.
Voor nummer 19 is Wonion ​​​op zoek naar een bestemming
en op nummer 21 komt het
verdeelstation voor groene energie.

De Heuvelstraat heette vroeger Bergstraat; het eerste deel is
in 1921 gebouwd. Het was de eerste sociale woningbouw in de
gemeente Wisch en eigendom van Woningbouwvereniging Wisch.
Deze ging later over in woningcorporatie Wonion.
Wonion besloot om 36 huizen te slopen en koos voor vervangende
nieuwbouw. Het streven is om hier circulair te bouwen met
veel groen. Dit betekent dat de vrijkomende materialen uit de sloop weer zo
​​​​veel mogelijk worden hergebruikt. U kunt hierbij denken aan hergebruik van bakstenen, dakpannen en hout of als grondstof voor nieuwe materialen.
​​​​​De Heuvelstraat was een volkswijk en er was aanvankelijk
veel weerstand bij de bewoners tegen sloop en herbouw.
De verwachting is
dat eind 2021 de eerste woningen opgeleverd worden.
 

 


087 Woningen uit de jaren 50

Deze woningen zijn na de 2e wereldoorlog bijgebouwd.
De huidige bewoners vertrekken als een deel van de
vervangende nieuwbouw gereed is.
Wat er nu nog aan dit type woning staat, wordt binnenkort gesloopt.
 

 


088 Handwijzer

Hier gaan we richting de Bult.
 

 

Aan het einde van de Lichtenbergseweg bij de handwijzer gaat u linksaf, richting De Bult. De eerste weg rechts, een klinkerweg volgen, deze gaat over in een fietspad. Bij de kruising met de Lichtenberg rechtdoor gaan, de Lange Dijk volgen. Bij de driesprong rechtsaf.

 


089 Ondergrondse resten Huis Lichtenberg

Unieke en essentiële informatie over de Lichtenberg is aan het licht gebracht door het vele onderzoek van Gerard Beekema uit Silvolde.
De Lichtenberg is een terrein van zeer hoge archeologische waarde met de ondergrondse resten van een oude bewoningsplaats. Hier stond in de middeleeuwen een versterkte woning (havezate), die zich ontwikkelde tot een adellijk huis met park- en landgoedaanleg in de 17de en 18de eeuw.

Heemkundige vereniging "Old Sillevold" heeft hier  een
informatiebord over Huis Lichtenberg geplaatst.
 

 


090  Naambord van de familie Barink

Lange Dijk 1. Mooi voorbeeld van volkskunst.
 

 


091 ​​​​Stalletje.

In het stalletje zijn eigengemaakte producten
te koop. Je kunt er o.a. heerlijke jam kopen.
 

 

Bij het stalletje linksaf, langs de boerderij tussen de bijgebouwen door het zandpad volgen. Aan het einde rechtsaf, u komt nu langs de Bontebrugschool. Links op het schoolplein staat een kunstwerk. 

 


092  Beeld bij de Bontebrugschool.

Bontebrug 52.  
Het beeld heeft een abstracte vorm. De school gaf opdracht voor een beeld en er moest op gezeten kunnen worden. In 1976 is het beeld geplaatst.
De kunstenaar: Hein Kocken uit Oude Leije te Friesland.
 

 

Aan het einde van de weg rechtsaf gaan, u komt dan bij het kerkje. Neem eens een kijkje in het boekenkastje, misschien is er iets voor u bij..

 


093 Voormalig Kerkgebouw

Bontebrug 84. De kerk dateert uit 1949, de toren uit 1952.
De architect was Evert Jan Rotshuizen.
Na een langzaam opgebouwde samenwerking met de hervormde gemeente werden de Hervormde Gemeente te Gendringen-Megchelen-Netterden en de Gereformeerde Kerk te Silvolde-Gendringen per 1 januari 2011 samengevoegd tot de Protestantse Gemeente Gendringen-Bontebrug.
Ten gevolge daarvan werd besloten de gereformeerde kerk buiten gebruik te stellen. Op 18 februari 2018 werd de laatste kerkdienst gehouden. De kerk heeft nu een woonbestemming.

 

We komen nu bij een parkje met verschillende bezienswaardigheden. Er is een informatiebord met de geschiedenis van de Bontebrug.

 


094 Infotafel over Bonte brug

Verder kunt u ​​​​​op het pleintje (‘De Timp’) een beeldengroep, een
buurtkraam en een metalen bank bewonderen.
 

 

 


095 Rek om boom

Het beeld stond in 2007 op de tentoonstelling Oerkracht in
de gemeente Oude IJsselstreek.
Op verzoek van inwoners heeft de gemeente Oude IJsselstreek
​​​een aantal van de geëxposeerde kunstwerken aangekocht,
waaronder deze "Gartenbank".
De bank is gemaakt van verzinkt staal door Dominique Coillard uit Oldenburg.
 

 


096 Bontebrug monument

E​​​en beeldengroep bestaande uit zeven zuilen
 is het eigen kunstwerk van Bontebrug.
Inwoners van Bontebrug vroegen beeldhouwer en dorpsgenoot Henk Welling in 2018 om een monument te maken
waarin de geschiedenis van de naam Bontebrug centraal stond.
 

 


097 Buurtkraam 

Behalve boeken zijn er veel andere zaken in te vinden.
 

 

Op Bontebrug 190 is cafetaria en eetcafé "Bij Ben' te vinden en ... er zijn toiletten.

Aan de overkant van de weg is een winkeltje, u volgt verder de weg en steekt bij de eerste mogelijkheid de verkeersweg over en gaat daarna rechtsaf.


098 Winkeltje

Halte Bontebrug is een museumwinkel van Lesley en Ivor Helmink en biedt een klein assortiment aan streekproducten en producten uit grootmoederstijd. 
 


De weg over het fietspad blijven volgen, bij de rotonde de Ulftseweg volgen richting Silvolde.

 


099 Muurschildering Ploegende boer

De schildering bevindt zich in de magazijnruimte van de Welkoop.

Niet toegankelijk voor publiek.
Als de deur openstaat niet naar binnengaan, alleen kijken.


Het is een schildering gemaakt in 1995 door Karin Weening en
Willem Matse.
Henk Jansen vertelt er het volgende over:
" Wim Veenhuizen heeft ons wel eens verteld dat de schildering te maken heeft met mijn schoonvader die aan het ploegen is in de Silvoldse Slaege.
Mijn schoonvader Hendrik Giezen heeft vroeger bij Veenhuizen gewerkt. Omdat Jan Veenhuizen ook melkboer was, runde mijn schoonvader de boerderij.
Vroeger werd in Silvolde vaak gesproken van Hendrik Veenhuizen, veel mensen wisten niet dat zijn naam Giezen was ".

Foto: Henk Jansen
 

 


099 A Plan voor een n​​​​​ieuwe wijk

Voor de panden rechts op het industrieterrein van Hodge Podge en het pand van de Jaguar Specialist wordt een woonwijk ontwikkeld.door Progeon. Deze schetsvisie is van april 2021, het is een eerste idee.
Het betreft nadrukkelijk nog geen eindbeeld, er kunnen daarom geen rechten aan de afbeelding worden ontleed.

 

We volgen nu verder de Ulftseweg en bij sportschool Peak Fit gaan we een stukje de Industrieweg in. Aan de gevel van het eerste gebouw hangt een muurschildering.

 


100 De Vagebond

Deze vagebond trekt met zijn bokkenwagen door het land en koopt
antiek op dat op zolders en in schuren terecht is gekomen.
De schildering is circa 1985 gemaakt door Jerry Killian uit Bevern.
Hij was zelf een vagebond en trok door het Duitse Weser - Bergland om antiek op te kopen. Hij was één van de leveranciers
van Duits antiek aan enkele van de vele winkels die er
destijds aan de antiekstraat waren. 
Op de handwijzer links boven kunnen we lezen dat hij op weg
was naar de vlooienmarkt die in dit pand door
J en J georganiseerd werd.
 

 

We gaan terug naar Ulftseweg en rechtsaf richting Silvolde, bij bakker Jos aangekomen, gaan we verder met wandeling B vanaf afbeelding 59.

Sponsoren

De volgende sponsoren maakten de uitgave van dit boekje mogelijk:

 

Leden noemen

===============================================================

 Niet in de route wel bezienswaardig.

 

 


110 Reijrinks molen

Terborgseweg 66

Op het nog aanwezige aswiel staat: R. Gerritsen 1862.
Gerritsen was de bouwer van deze molen.
Bijna een eeuw, van 1897 tot 1988, was de molen in het
bezit van de familie Reijrink. In de tweede wereldoorlog
speelde de molen een belangrijke rol in de geheime
voedselvoorziening. Helaas werd hij tijdens de bevrijding
zwaar beschadigd. Daarna trad het verval steeds verder in.
En zo, zonder kap en mechaniek, staat de molen nog
steeds aan de doorgaande weg tussen Terborg en Silvolde.
 

 


111 ​​​​​Transformatorhuisje

Terborgseweg ongenummerd in de nabijheid van Reijrinks molen.

Het gebouwtje heeft Invloeden van de Nieuwe Haagse School.
Omstreeks 1930
Bouwkundige afdeling PGEM (G. Versteeg Sr.)
De gevels zijn van baksteen opgetrokken in halfsteens verband.
De rollaag en de plint zijn in een dokere baksteen ingevuld.
Rechts van de ingang bevindt zich een plaquette van de
Goudse pijpen- en aardewerkfabriek Goedewaagen,
 voorzien van de tekst
PROVINCIALE ELECTRICITEITSWERKEN
tussen twee gestileerde blauw-geel provinciewapen.
​​​​​

 


112   Pannenfabriek.

Aan de Terborgseweg 81

 Bert Taken maakte deze muurschildering in 2019. 
 

 


000 De Silvoldse cementpannenfabriek
1911 - 1937

Deze foto was het uitgangspunt voor het maken van de bovenstaande muurschildering door Bert Taken aan de Terborgseweg 81.
 

 


113  De leeuw

U vindt deze leeuw in de Prins Bernhardstraat voorbij Gerritsen molen.
 

 


114 De  Anemonenkuil

In het wild kwam wildemanskruid (Pulsatilla vulgaris) voor bij Stokkum, Zutphen, Doetinchem, Terborg, Lochem en Silvolde. Omstreeks 1964 is de plant in Nederland uitgestorven op haar laatste groeiplaats, een rivierduin in Silvolde. Al in 1919 kocht de vereniging voor veldbiologie KNNV vanwege deze zeldzame anemoon de Anemonenkuil in Silvolde, maar omdat er geen toezicht was, werd het reservaat door omwonenden als vuilnisbelt en speelterrein gebruikt. Toen er tenslotte een hek omheen werd gezet, was het te laat.

 

 


115 Oorlogsmonument.

Dr. Dreesstraat. Dit monument is gemaakt door de heer Wim van der Kemp, een Silvoldenaar uit de bouwwereld. Het beeld is geplaatst in 1966. Destijds stond het in het water, in een vijver.  Het beeld is in opdracht van de gemeente gemaakt.
Op het beeld (zijkant) zijn de letters   α Alpha en Ω Omega aangebracht. Griekse letters. Deze symboliseren begin en einde.
Elk jaar, op 4 mei, worden de mensen, die in de oorlog gesneuveld zijn, hier herdacht.
De omgeving is later heringericht. De waterplas/vijver is verdwenen.

Vraag: welke van de twee letters op het beeld lijkt het meeste op één van “onze letters”?
 

 

 


116 Boerderij Broens - Verholte

Heidedijk 5 Boerderij

Het pand is alleen vanaf de openbare weg te bekijken,
svp het erf niet betreden.


E​​​​​en goed en gaaf voorbeeld van een eenvoudige en
traditionele hallehuisboerderij met bijgebouwen en met vrijwel
de oorspronkelijke erfaanleg uit 1913 naar een
ontwerp van W. Rutgers uit Varsseveld.
 

 


117 De Schutte 

Dinxperloseweg 30 en 30 a.

Het pand is alleen vanaf de openbare weg te bekijken,
svp het erf niet betreden.


Voormalige T-BOERDERIJ uit 1921 met een oudere kern. De boerderij bestaat uit een dwarsgeplaatst voorhuis (nr. 30) met achterhuis (30a). De monumentenstatus heeft betrekking op het voorhuis
en het exterieur van het achterhuis.
 

 


118 Boerderij Kemper-Pothof

Kapelweg 3

Het pand is alleen vanaf de openbare weg te bekijken,
svp het erf niet betreden.


Vier muurankers tussen de begane grond en de eerste verdieping van deze boerderij vormen het jaartal 1925. Het voorhuis is gebouwd door architect aannemer H. Suselbeek
 

 

ANTWOORDEN VRAGEN ROUTE A
 

002    De lantaarnpaal heeft 8 kleuren.
003    Dieren: hond, kippen, haan, kat, koeien in de verte.
004    Accordeon of trekzak.
005    Vrije keuze.
006    Bast heet “schors”.
007    16 Dichtgemetselde ramen.
008    In 2021 is dit 66 jaar geleden.
009    Omdat de stenen zo schots en scheef zijn gemetseld.
010    Anders zou men weten wie de graffiti had gemaakt en kon
          de politie diegene een boete geven.
011    Het grootste dier is het schaap. (Bokjes/geitjes zijn iets kleiner)
012    Drie keer het woord “maar”.
013    De fazant is van brons.
014    Silvius XXXII=  de 32ste.
015    Propeller.
016    Een stratenmaker.
017    30 Bollen  aan de Pusteblume (paardenbloem).
018    Gebruiker: Thuiszorg Rijn en IJssel/ De Gouden Leeuw Groep.
019    Glas-in-lood Techniek.
021    15 Witte tegels.
022     “Villa Maria”.
024    Het hoogte-/diepteverschil was voor de tram destijds te groot;
          dat kon hij niet halen! Dus dat dal moest wat opgehoogd worden.
029    1. Zwaailicht. 2. Rode kleur van de wagen.
030    Er staat: “Bergen op Zoom N.V. Holland”. Dus 21 letters.
 


ANTWOORDEN VRAGEN ROUTE B

033    Er zijn 11 ogen.
036    Mauritius heeft ridderkleding aan. Hij heeft een helm op.
037    Links opzij van “’t Centrum” zie je het pad vrij steil naar beneden
          gaan en achter het café liggen de tuinen in de diepte.
038    CASPER.
041    Het is symmetrisch. (Linker- en rechterzijde zijn elkaars spiegelbeeld)
042    Een “atelier” is een werkplaats van een (beeldend) kunstenaar.
043    Indianen noemen dit een “totempaal”.
044    Juliana.
046    De kleuren van de tegeltjes: 1. Geel 2. Bruin/oranje 3. Zwart.
048    Drie houten grafmonumenten.
049    Maria met twee engeltjes; helaas van rechter engeltje is het
          hoofd en vleugel eraf!
050    Nazareth.
052    Davidster heeft 6 punten.
053    Vroeger was er nog geen bebouwing en keek je van het huis zó het veld in!
054    7 Meter hoog.

 

 

Onderstaande ondernemers maakten de uitgave van dit boekje mogelijk.

Bedrijfsnaam Website
van Aalten Groente en Fruit www.vanaaltenagf.nl
Autorijschool Hondeveld www.rijschoolluco.nl
Bakker Event Support www.bakkereventsupport.nl
van Balveren Tweewielers www.vanbalveren-fiets-fitness.nl
Beauty Care Schoonheidssalon www.schoonheidssalon-beauty-care.nl
van der Borg Security www.borg-security.nl
Café 't  Centrum B.V.  www.centrum-silvolde.nl
Elshof Montage www.elshofmontage.nl
Frank's Barbershop Haarmode   www.franksbarbershop.nl
Gordijnpunt  Hans v.d. Hurk www.gordijnpunt.nl
ten Have Automielbedrijf www.tenhavesilvolde.nl
ten Have Bakkerij www.bakkerijtenhavesilvolde.nl
Harmoni-Sound Licht & Geluid  www.harmoni-sound.com
HodgePodge  Monique Goossens www.hodgepodge-shopinshop.nl
Hondentrimsalon Pasja   www.hondentrimsalonpasja.nl
Iesseler Interieur www.iesseler.nl
M. Immink Melkveebedrijf en Handelsonderneming  
Interieurbouw Diensten G-PRO Gerben Tekaat www.g-pro.nl
Jos de Bakker www.josdebakker.nl
A. Koerntjes Aannemer www.akoerntjes.nl
Maurits Heebink Tuinbeheer www.tuinbeheer.nl
Meier Klusbedrijf www.klusbedrijfmeier.nl
Mijnen Media Creatie en Communicatie www.mijnenmedia.nl
Cafe Restaurant 't Molentje www.het-molentje.nl
Olthof Media en Marketing  
Paul Klomberg Assurantiën/Regio Bank www.paulklombergassurantien.nl
Petra Foodzz www.petrasfoodzz.nl
Plus Peperkamp www.plus.nl/supermarkten/silvolde_plus-peperkamp_609
 te Poele - Bruil Administratie- en belastingadvieskantoor  www.tepoele-bruil.nl
Rabobank Graafschap  www.rabobank.nl/lokale-bank/graafschap
Rijnlandhaven Makelaardij B.V. www.rijnlandhaven.nl
RW Bouw www.rwbouw.nl
Robert Saalmink Administratiebureau  www.robert-saalmink.nl
Schilderwerken Nico Wissing www.nicowissingschilderwerken.nl
Sjoerd de Jong Hovenier www.sdjhovenier.nl
Tuincentrum Steentjes www.tuincentrumsteentjessilvolde.nl
Steakhouse Amadeus www.steakhouseamadeus.com
Snackbar eetcafé 't Smikkeltje  www.smikkeltjesilvolde.nl
1001 Tuinhuisjes www.1001tuinhuisjes.nl
Van der Schaar Classic Cars www.jaguarpartseurope.com
Welkoop www.welkoop.nl/winkels/Silvolde
A.B. Willemsen Automobielbedrijf www.abwillemsen.nl
Winkelhorst Ledermode www.winkelhorstledermode.nl
Wynia Tannemaat Fysiotherapiepraktijk www.wyniatannemaat.nl

 

 

Achterpagina

 

 

 

 

 

SilvoldePediA
Ulftseweg 26
7064 BD Silvolde
tel. 0315-342600 of 06-2300 3204
E-mail: robbiew52@gmail.com